• Wyświetlony 13168 razy

Spis gołębi Wyróżniony

Proszę pamiętać o prawidłowej formie zapisu obrączki rodowej na spisach:
Kraj - Oddział - Rok - Numer
(na przykład: PL - 0262 - 09 - 12345)

Nie wpisujemy barwy w postaci cyfry tylko słownie (na przykład: nakrapiany)

Lot LEGNICApobierz czysty formularz spisu gołębi Rachmistrz

Podwójne gołębie na listach startowych!

Hodowcy posiadający na listach startowych gołębie z oznaczeniem "<<<numer" proszeni są o nie pomijanie ich w trakcie wpisywania do zegarów elektronicznych.

Symbol ten informuje, że gołąb o takiej obrączce został już wpisany na spis pod wcześniejszą pozycją "numer".

Przykład: hodowca otrzymuje od rachmistrza wydruk Listy startowej i na pozycji 40 znajduje się gołąb PL-0262-11-12345<<<23. Oznacza to, że taka sama obrączka rodowa została wpisana na pozycji 23.

Pominięcie takiego gołębia przy wpisywaniu do zegara elektronicznego skutkowało będzie, w czasie lotów, wprowadzaniem czasów przylotów nie tym gołębiom co należy, bez możliwości reklamacji.